Piotr Szymczyk

Radca prawny Wałbrzych

WIĘCEJ

Obszary praktyki

Pomoc prawna dla przedsiębiorców. Negocjowanie, wykonywanie
i rozwiązywanie umów. Reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Pomoc frankowiczom. Pomoc prawna po wypadkach. Doradztwo w kwestiach związanych
z odszkodowaniami. Pomoc w oddłużaniu, reprezentacja w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi
i Sądem Najwyższym.

Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego. Reprezentacja w postępowaniach podatkowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Tworzenie aktów wewnętrznych firmy, kompleksowe doradztwo przy zawieraniu kontraktów (np. menadżerskich) i umów (np. o zakazie konkurencji). Reprezentacja w sporach pracowniczych. Pomoc osobom, wobec których stosowano mobbing.

O mnie

Nazywam się Piotr Szymczyk i jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu. Świadczę usługi prawne na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego oraz mojego rodzinnego Wałbrzycha.

Specjalizuję się w takich obszarach jak prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo administracyjne i podatkowe oraz prawo pracy. Obsługuję zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy. Świadczę także usługi prawne w języku angielskim. Swoim klientom zapewniam indywidualne podejście do każdej sprawy, poufność oraz pełen profesjonalizm.

Radca prawny Wałbrzych – Dlaczego warto się do mnie zgłosić?

W przeciwieństwie do osób, które ukończyły jedynie studia prawnicze jako radca prawny jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Ubezpieczenie to obejmuje powstałe w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, polegających w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Ponadto jako radca prawny na mocy art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych jestem zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziałem się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie. Podkreślam również, że radca prawny to tytuł zawodowy przyznawany zasadniczo osobom, które ukończyły 5-letnie studia prawnicze, 3-letnią aplikację radcowską prowadzoną przez samorządy zawodowe, a następnie zdały egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskały wpis na listę radców prawnych.

Jako radca prawny mogę reprezentować klienta przed sądem. Nadto jestem zobowiązany do przestrzegania restrykcyjnych Kodeksów Etyki zawodowej, Za ewentualne naruszenia przepisów związanych z wykonywaniem zawodu podlegam odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach samorządów zawodowych, m.in. za nienależyte wykonywanie zawodu.

Co warto wiedzieć przed spotkaniem z radcą prawnym?

Dla komfortu klienta udostępniam możliwość pomocy prawnej online, która nie wymaga jednoczesnej obecności obu stron. W niektórych przypadkach spotkanie staje się konieczne. Jako profesjonalny prawnik bazuję na dokumentach i obowiązujących przepisach prawnych. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej kwestii prawnej należy przynieść na spotkanie. Na przykład jeśli Twoja sprawa dotyczy zawartej przez Ciebie umowy, pamiętaj, żeby zabrać ze sobą tę umowę oraz jej załączniki, jeśli zostały sporządzone. Oryginały dokumentów zostaną u Państwa, natomiast dla siebie zrobią kopię w kancelarii.

Pamiętaj proszę również, aby zabrać ze sobą dowód osobisty w celu wystawienia ewentualnego pełnomocnictwa według posiadanego przeze mnie wzoru. Podkreślam, że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, w związku z czym mogą mi Państwo ujawnić wszelkie okoliczności dotyczące danej sprawy.

Płatność jest możliwa w gotówce lub na rachunek bankowy.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu

Znajdziesz mnie również na Facebooku

Kancelaria prawna Wałbrzych – Dane adresowe

al. Wyzwolenia 12/1
58-300 Wałbrzych

Każde spotkanie należy wcześniej umówić telefonicznie

 +48 667 700 736

 biuro@skilex.com.pl