Radca prawny

Piotr Szymczyk

WIĘCEJ
o mnie

O MNIE

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Oferuję usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, podmiotów sektora publicznego, a także innych uczestników obrotu prawnego. Świadczę usługi w ramach stałej obsługi prawnej, jak i doraźnego doradztwa prawnego w poszczególnych sprawach.

W ramach działalności reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej oferując pomoc prawną na każdym etapie toczącego się postępowania. Doradzam klientom w indywidualnych sprawach, jak również we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez klientów działalnością gospodarczą. W ramach świadczonej pomocy prawnej zapewniam pełną poufność. Wszelkie uzyskane w toku sprawy dane objęte są tajemnicą zawodową.

Ponadto pomagam osobom fizycznym, które zawarły umowę kredytu powiązaną z kursem franka szwacjarskiego (denominowany lub indeksowany). 

Świadczę usługi na terenie całej Polski, a w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego. Usługi świadczone są w języku polskim oraz angielskim. Doradzam również w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki pocztowej biuro@skilex.com.pl.

Zawodowo związany jestem z indywidualnymi kancelariami prawnymi we Wrocławiu. Współpracuję również z księgowymi, notariuszami, rzeczoznawcami, rzecznikami patentowymi, biegłymi rewidentami oraz tłumaczami przysięgłymi, dzięki czemu zapewniam klientom kompleksową obsługę.

Doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach prawnych na terenie Wrocławia.

Prywatnie moimi pasjami są narciarstwo zjazdowe, kolarstwo górskie oraz kitesurfing. Jestem instruktorem narciarstwa zjazdowego i windsurfingu.

o mnie
obszary praktyki

OBSZARY PRAKTYKI

PRAWO GOSPODARCZE

 1. Pomoc prawna osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Pomagam osobom fizycznym, które zawarły umowę kredytu powiązaną z kursem franka szwacjarskiego (denominowany lub indeksowany). W zależności od przypadku istnieje możliwość unieważnienia umowy, odzyskania nadpłaconych rat, ustalenia dalszej spłaty po kursie uruchomienia, zwrotu kwoty wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także wypracowania innych korzystnych rozwiązań.
 2. Doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z negocjowaniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów zawieranych w stosunkach cywilnoprawnych i gospodarczych.
 3. Doradztwo przy ocenie i dochodzeniu roszczeń wynikających z kontraktów.
 4. Reprezentacja w postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
 5. Doradztwo przy tworzeniu i negocjowaniu umów zawieranych w obrocie nieruchomościami, m.in. umowy przedwstępne, sprzedaży, najmu, dzierżawy, deweloperskie.
 6. Tworzenie podmiotów prawa handlowego, w tym spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz ich reprezentacja w postępowaniach rejestrowych, przeprowadzanie zmian rejestrowych.
 7. Doradztwo w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami oraz reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 8. Doradztwo na rzecz organów spółek kapitałowych.
 9. Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przy przekształceniach, podziałach, fuzjach i przejęciach podmiotów prawa handlowego.
 10. Doradztwo i reprezentacja w procesie likwidacji podmiotów prawa handlowego.
 11. Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

PRAWO CYWILNE

 1. Doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, czynów niedozwolonych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Reprezentacja w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
 3. Reprezentacja w postępowaniach pojednawczych i mediacyjnych.
 4. Dochodzenie roszczeń na drodze polubownej (wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje spłaty wierzytelności, nadzór nad spłatą wierzytelności).
 5. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych, w tym sprawowanie nadzoru nad toczącymi się postępowaniami w imieniu wierzyciela. Podejmowanie w imieniu wierzyciela czynności mających na celu ustalenie majątku dłużnika.
 6. Pomoc w oddłużaniu (ochrona praw dłużnika, upadłość konsumencka, antywindykacja).

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

 1. Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego.
 2. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w tym m. in. sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg na decyzje administracyjne do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 3. Reprezentacja w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, w tym m. in. sporządzanie zastrzeżeń do badania ksiąg podatkowych, odwołań, zażaleń, skarg na decyzje podatkowe do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PRAWO PRACY

 1. Doradztwo przy zawieraniu kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji.
 2. Tworzenie aktów wewnętrznych zakładów pracy, m.in. regulaminów pracy i wynagradzania.
 3. Doradztwo w zakresie zawierania układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.
 4. Reprezentacja w sporach pracowniczych m.in. o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy.

Obszary mojej praktyki obejmują również bardziej szczegółowe specjalizacje. Analizuję każdą sprawę indywidualnie.

Skontaktuj się ze mną, chętnie Ci pomogę.

obszary praktyki
pomoc prawna online

POMOC PRAWNA ONLINE

Opisz swoją sprawę, dołącz dokumenty, a ja niezwłocznie skontaktuję się z Tobą i wskażę, jak mogę Ci pomóc.

Aby skorzystać z pomocy prawnej online proszę wykonać następujące kroki:

 1. Proszę wypełnić formularz kontaktowy.
 2. Następnie proszę odebrać wiadomość dotyczącą wyceny przedstawionej sprawy.
 3. Kolejno proszę dokonać wpłaty na podany rachunek bankowy i przesłać jej potwierdzenie drogą mailową.
 4. Jednocześnie informuję, że przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (więcej informacji w zakładce Polityka Prywatności) oraz zaakceptowaniem treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (treść znajduje się w zakładce Regulamin).

Do formularza można dołączyć pliki w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .ods, .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .png, .zip, .rar

Maksymalny rozmiar pliku: 50MB
pomoc prawna online
kontakt

KONTAKT

radca prawny Piotr Szymczyk
SKILEX Piotr Szymczyk
NIP: 8862966526

Adres

al. Wyzwolenia 12/1
58-300 Wałbrzych

spotkanie należy umówić telefonicznie

ZOBACZ MAPĘ DOJAZDU

kontakt